background – Werkgebied
De juiste begeleiding voor uw kind!

Voortgezet onderwijs

De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs (VO) is vaak een enorme verandering voor kinderen, met of zonder dyslexie. De hoeveelheid leerstof wordt groter, je moet als leerling je weg zien te vinden in een grotere school met veel verschillende leerkrachten, met regelmatig huiswerk. In het VO kan één op de tien leerlingen zich vanwege leerproblemen niet op eigen kracht handhaven. Leerlingen met dyslexie lopen in het voortgezet onderwijs vaak aan tegen:
» Tempoproblemen: ze moeten meer werken onder tijdsdruk
» Problemen met het memoriseren van woordjes omdat ze teveel nieuwe woorden tegelijk moeten leren
» Problemen met de spelling in het Nederlands en in de vreemde talen
» Problemen bij het schrijven van verslagen
» Fouten maken in proefwerken, niet door een gebrek aan kennis, maar door het maken van een leesfout bij het lezen van de vraag

Om een schoolloopbaan te kunnen volgen die aansluit op de talenten van de individuele leerling en zich niet aanpast aan het zwakste deel van de leerling (de taal) is het van groot belang dat
» dyslexie deskundig wordt vastgesteld
» er een gericht advies is over de aanpak op school
» er een gerichte specialistische dyslexie behandeling wordt opgestart
» er op school de juiste voorzieningen worden aangevraagd en worden gerealiseerd

Leren op maat

Leren op maat

Door de individuele benadering worden er meer mogelijkheden gecreëerd om aan de hulpvraag van een kind te voldoen.

Werkgebied

Dyslexie
Dyscalculie
Dysorthografie
Faalangst
Hoogbegaafdheid
Intelligentieonderzoek
Voortgezet onderwijs

Copyright

ontworpen door WvH Creative